Будь - яке мистецтво є наслідуванням природи

Олена Федорівна Майданник

Психоневролог (психіатр), лікар ФРМ, кандидат медичних наук, заступник директора-медичний директор2000-2006рр. – Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, спеціальність «Лікувальна справа», диплом з відзнакою (середній бал – 4,9)

2006-2009рр. – інтернатура за спеціальністю лікар акушер-гінеколог (сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю акушерство і гінекологія)

2009р. – Всеукраїнський інститут інтегративної психології та психотерапії, курс «Перинатальна психологія та психотерапія»

2010-2011рр. - Всеукраїнський інститут інтегративної психології та психотерапії, курс «Психосоматика в акушерстві та гінекології. Психологічне вирішення фізіологічних проблем репродуктивної системи», курс «Системна сімейна психотерапія»

2012р. – ТУ за фахом «Організація і управління охороною здоров`я»

2015р. – НМАПО ім. П.Л. Шупика, вторинна спеціалізація за спеціальністю психіатрії (сертифікат лікаря психіатра)

2017р.-  курс "Synapses, Neurons and Brains" by Hebrew University of Jerusalem (Coursera ZX25Y3KZNDBX)

Лютий 2017 - травень 2017 - курс відкритих лекцій-семінарів "Психіатрична пропедевтика", Майстерня д.м.н. Г.Я. Пілягіної (60 год), Київ

Вересень 2017 - березень 2018 - курс "Діагностика і корекція розвитку у дітей на основі новітніх brain body connection methods. Теорія та практичні кейси" Центру A.KID "Tomatis-Kiev" (120 год): сенсорна інтеграція, інтеграція примітивних рефлексів, нейропсихологічна діагностика, нейропсихологічна корекція, мозочкова стимуляція, нейропсихологічна діагностика і складання програми корекції, розбір випадків, супервізія. Київ

2018 р. - семінар "Електроенцефалографія в роботі психолога" Центру практичної нейропсихології Марї Каменецької. (20 год)

2018р. - навчання в центрі муніціпального управління та розвитку місцевого самоврядування Броварської міської ради - нормативно-правові акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, організація оперативної роботи з охорони праці, правил поведінки у разі виникнення аварійних (нестандартних) ситуацій, електробезпеки, пожежної безпеки (загальний курс по ОП). (Посвідчення №001-18-34).

2018р. - навчання з питань пожежної безпеки (Посвідчення №ФК-001012).

Березень 2018р. - навчання в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області. Курс "Заступника керівника цивільного захисту". (24 год). (Посвідчення КОФ №003920). 

Вересень 2018р. - навчання в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Київської області. Курс "Заступника начальника штабу спеціальної медичної служби цивільного захисту". (21 год). (Посвідчення КОФ №004827). 2009-2016рр. – наукові публікації, доклади та участь у всеукраїнських, міжнародних конференціях з питань акушерства-гінекології, психології, психотерапії, психіатрії

2013р. – патент на корисну модель «Спосіб прогнозування ризику невиношування вагітності у жінок з підвищеним психоемоційним навантаженням»

2014р. – присудження наукового ступеню кандидата медичних наук із спеціальності акушерство та гінекологія. Тема: "Прогнозування ризику передчасних пологів у жінок з підвищеним психоемоційним навантаженням".

публікації в інтернет виданнях, участь в радіо- та телевізійних ефірах в якості експерта з питань акушерства-гінекології, перинатальної психології, психотерапії, психіатрії

Соціальна, волонтерська, благодійна діяльність.

Березень 2017 - участь в конференції присвяченій Всесвітньому тижню мозку (Brain Awareness Week)в рамках Днів наук. Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, Українське товариство нейронаук, Київ

2017 р. - участь в Міжнародному теоретико-практичному семінарі по психотерапії та психології "Інтенсивне терапевтичне життя. Шкідлива психотерапія. Психотерапія між невдачею і успіхом". Ведучій Алексейчик О.Є. (60 год), Київ

2017 р. - участь в семінарі "Клінічна нейропсихологія: симптоми і синдроми" (Neurocracy). (60 год)

14-16 червня 2017 р. - участь в науково-практичній конференції з міжнародною участю "Психіатрія сьогодення: шляхи розвитку та інтеграції", Київ

19 лютого 2019 р. - участь у семінарі "Кадрові ресурси медзакладу: все, що має знати керівник", Київ

06 березня 2019 р. - участь у семінарі "Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в умовах реформи", Київ

17-19 квітня 2019 р. - участь у роботі VIII Міжнародного медичного конгресу "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров`я України". Науково-практична конференція "Нейрореабілітація і нейропластичність", Київ

08 червня 2019 р. - Training with demonstration competency, based upon esteblished life support standards. Сertified in Basic Life Saver. EMSA. Навчальний центр 44.

10-11 жовтня 2019 р. - участь в Міжнародній науково-практичній конференції "2019-Ukranian Mental Health Conference", Київ

30 січня 2020 р. - участь у семінарі-практикумі "Нові вимоги щодо ліцензування діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та дотримання ліцензійних умов" ДП "Український фармацевтичний інститут якості", Київ

21 лютого 2020 р. - участь у конференції з міжнародною участю "Актуальні питання лікування фарм-резистентної епілепсії", Київ  

21 лютого 2020 р. - участь у майстер-класі в рамках конференції з міжнародною участю "Актуальні питання лікування фарм-резистентної епілепсії": "Майстер-клас з ведення пацієнтів з VNS", Київ

ПУБЛІКАЦІЇ:

1. Кулик А.В, Майданник Е.Ф. Процесс восстановления сознания у пациентов с нарушениями когнитивной и психоэмоциональной сфер после тяжелой черепно-мозговой травмы. Методы психоневрологической коррекции в нейрореабилитационном маршруте. Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. 2018;8(4):572-581.

2. Кулик О.В, Майданник О.Ф. Ефективність методів психоневрологічної корекції у пацієнтів з порушеннями когнітивної та психоемоційної сфер на тлі тяжкої черепно-мозкової травми у процесі відновлення свідомості. Психіатрія, неврологія та медична психологія. 2018;2(10):18-23.

3. Майданник О. Ф. Стан імунної системи у вагітних із загрозою передчасних пологів при підвищеному психоемоційному навантаженні. Таврический медико-биологический вестник. 2010;13(4) (52):117–119.  

4. Майданник О. Ф. Етіопатогенетичне лікування загрози передчесних пологів. Матеріали XIV Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ). Донецьк. 2012:81.

5. Венцківська І. Б., Майданник О. Ф. Роль повышенных психоэмоциональных нагрузок в нарушении функций вегетативной нервной системы у беременных с угрозой преждевременных родов. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. 2014;1 (31):10–15. 

6. Венцківська І. Б., Майданник О. Ф. Вплив психоемоційного навантаження на функцію вегетативної нервової системи у вагітних із загрозою передчасних пологів. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2011;2:183–186.

7. Венцківська І. Б., Біла В. В., Майданник О. Ф. Особливості інфекційно-запальних реакцій вагітних із загрозою передчасних пологів під впливом стрес-індукованих змін імунної ланки гомеостазу. Таврический медико-биологический вестник. 2012;15(2),2 (58):36–42.

8. Венцківська І. Б., Майданник О. Ф. Особливості психоемоційного стану жінок із загрозою передчасних пологів. Сімейна медицина. 2013;6 (50):18–20.

9. Вплив психоемоційного навантаження на перебіг вагітності / Венцківська І. Б., Майданник О. Ф. // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – Ялта, 2010. – С. 20–24. 

10. Біла В. В., Майданник О. Ф. Вплив психоемоційного навантаження на перебіг вагітності та методи психокорекції. З турботою про жінку. 2013:23-25

ТЕЗИ

КИЇВ 2023 - Міждисциплінарний підхід в діагностиці функціональних та органічних змін головного мозку у пацієнтів зі стрес-індукованими розладами внаслідок військового досвіду з метою створення персоніфікованих програм реабілітації, психотерапії, психофармакотерапії. Майданник О.Ф., Кулик О.В. Науково-практичний центр нейрореабілітації «Нодус», Бровари. В: Тези доповідей Науково-практичної та освітньої конференції нейрохірургів України “Невідкладна нейрохірургія”, присвячена 100-річному ювілею проф. Г.П. Педаченка. 31 травня - 01 червня 2023 року. Київ. с. 67.  2009-2013рр. – лікар акушер-гінеколог

2013-2017рр. – завідувач приймальним відділенням Перинатального центру м. Києва

2014-2017рр. – в складі комісії ВООЗ (Фонд народонаселення ООН) з питань конфідиційного розгляду критичних випадків в акушерстві та гінекології, секретар, інтерв`юєр

2016-2017рр. – перинатальний психолог Перинатального центру м. Києва

З 2016 року лікар-психоневролог (психіатр) в Науково-практичному центрі нейрореабілітації "Нодус"

З 2017 року - в.о. заступника директора з лікувальної справи (начальник медичної частини) Науково-практичного центру нейрореабілітації "Нодус"

з 2018 року - менеджер (управитель) з персоналу Науково-практичного центру нейрореабілітації "Нодус"

З 2020 року - заступник директора-медичний директор Науково-практичного центру нейрореабілітації "Нодус"

Донині в Нодусі діє Благодійний проект реабілітаційного лікування поранених в зоні АТО військовослужбовців та добровольців
Постковідна
нейропсихологічна реабілітація
УВАГА!
Відвідувачам та пацієнтам!