Будь - яке мистецтво є наслідуванням природи
Олександр Васильович Кулик

Олександр Васильович Кулик

Заслужений лікар України, нейрохірург вищої категорії, лікар функціональної діагностики, кандидат медичних наук, директор центру


  • Автор патентів і власних методик: "Спосіб реабілітації хворих з функціональними розладами та наслідками вогнищевого ураження центральної і периферичної нервової системи" та "Спосіб визначення можливих рухових порушень в кінцівках при виході з коми після тяжкої черепно-мозкової травми".
  • Автор десятків опублікованих наукових праць з різноманітних питань нейроонкології, нейрореабілітації.
  • Учасник престижних міжнародних та всеукраїнських конференцій, з’їздів і конгресів


В 2000 році закінчив медичний факультет Буковинської Державної Медичної Академії м. Чернівці., і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобув кваліфікацію лікаря.

З 2000-2002 роки пройшов інтернатуру на базі нейрохірургічного центру Житомирської обласної клінічної лікарні ім.. О.Ф. Гербачевського та кафедри "Нейрохірургії" Київської медичної академії післядипломної освіти ім П.Л. Шупика

З початку 2002 року - лікар-нейрохірург дитячого нейрохірургічного відділення Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні.

В 2004 році закінчив клінічну ординатуру за спеціальністю «Нейрохірургія» при ДУ «Інститут нейрохірургії ім.. акад.. А.П. Ромоданова АМНУ».

В 2007 році закінчив очну аспірантуру за спеціальністю «Нейрохірургія» при ДУ «Інститут нейрохірургії ім.. акад.. А.П. Ромоданова АМНУ».

В 2008 році захистив дисертацію з нейрохірургії за темою: «Комбіноване лікування гліом лобово-кальозної ділянки» і отримав звання кандидата медичних наук.

З жовтня 2008 року - засновник та директор Науково-практичного центру нейрореабілітації  «Нодус» 

З серпня 2009 року по теперішній час - лікар-нейрохірург-дитячий Київського міського центру дитячої нейрохірургії, на базі Міської клінічної дитячої лікарні №7 м. Києва (нейрохірургічного відділення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва).

3 листопада 2009 року по 2012 рік – лікар-нейрохірург Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

В 2011 році закінчив школу "Організації і управління охороною здоров’я" при Одеському Національному Медичному Університеті, отримав звання лікаря-спеціаліста з "Організації і управління охороною здоров’я".

В 2012 році пройшов повну спеціалізацію в ХМАПО та отримав звання лікаря-спеціаліста з «Функціональної діагностики». Стажувався з даної спеціальності із зарахуванням на робоче місце в Харківській міській клінічній лікарні швидкої і невідкладної медичної допомоги ім. проф. А. І. Мещанінова.  • Святійшим і Блаженнійшим Філаретом, Архієпископом і Митрополитом Києва – Матері міст Руських, Галицький, Патріарх всієї Руси-України, Свято-Успенських Києво-Печерської та Почаївської Лавр Священноархімандритом нагороджений Медаллю «За жертовність і любов до України» (2016р)
  • Відзнаки Міністерства Оборони України за значний внесок у надання спеціалізованої медичної допомоги пораненим військовослужбовцям в ході проведення АТО (Операції Об`єднаних сил)
  • Медаль «За сприяння Збройним Силам України» (2016 р)
  • Відзнакою «За благодійність» (2016 р)
  • Вища відзнака волонтера «Волонтерський хрест» (2016 р)
  • Орден "Лідер України" (2018)
  • Указом Президента України 241/2018 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України». За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановлено присвоїти Кулику О.В. почесне звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ»
Дивитись всi


З 2004 року член асоціації з оцінки якості життя хворих при MAPI RESEARCHINSTITUTE, LYON, FRANCE.

З 2004 року по кінець 2007 року - виконавчий директор приватного підприємства «ЗАННА», лікар-нейрохірург, керівник відділу медико-соціальної реабілітації.

З середини 2008 року по жовтень 2008 року – key account manager CE відділу фармацевтичної компанії «Шерінг-плау Сентрал ІСТ АГ» (Швейцарія).

В 2008 році - автор книги «Клініко-топографічна характеристика, діагностика гліом лобово-кальозної локалізації та їх хірургічне лікування» - видавництво: Львів ЗУКЦ, 2008, 114 с.

В 2008 році пройшов курси з "Тотального маркетингу" при Київо-Могилянській бізнес школі.

В 2018 році - участь в практичному курсі "Основи мікрохірургічної техніки".

АВТОР ПАТЕНТІВ І ВЛАСНИХ МЕТОДИК:

"СПОСІБ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ РОЗЛАДАМИ ТА НАСЛІДКАМИ ВОГНИЩЕВОГО УРАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ" та

"СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВИХ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ В КІНЦІВКАХ ПРИ ВИХОДІ З КОМИ ПІСЛЯ ТЯЖКОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ".

АВТОР ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ З РІЗНОМАНІТНИХ ПИТАНЬ НЕЙРООНКОЛОГІЇ ТА НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ: 

1. A.Y. Glavatsky, G.V. Khmelnitsky, S.N. Lysenko, A.V. Kulik. Local chemotherapy to patients with malignant brain gliomas. // Fourth Black Sea Neurosurgical congress. Chisinau. Republic of Moldova, 11-14 June, 2003 P. 72-73.

2. Glavatskiy A., Khmelnitskiy G., Kulik A., Zinkevich Ya. Interstitial Chemo-therapy of Glyal Tumor of SupratentorialLocalization [електронний ресурс]//XIV World Congress of Neurological Surgery of the World Federation of Neurosurgical Societies, august 30-september 4, 2009, Boston, Massachusetts USA.-2967.

3. Glavatskiy A., Lysenko S., Kulik A., Khmelnitskiy G. Preventive Maintenance and Diagnostics of Portoperative Intracranial Hematomas at Treatment Patients with Supratentorially Localized Gliomas// 13th World Congress of Neurological Surgery (june 19-24) Marrakesh, 2005.-P.

4. Glavatsky A., Kulik A. Combined treatment of gliomas with lobus fronlis-callus localization //13th Congress of the European Association of Neurosurgical Societies (EANS), Glasgow, UU, September 2-7, 2007^Abstracts – Acta Neurochirurgica: The European journal of Neurosurgery.-Wien – New York: Springer, 2007.-P04.25. – P.CXXXVI.

5.  Главацкий А.Я., Гужовская Н.В., Лысенко С.Н., Кулик А.В. Методы статистического анализа в дифференциальной диагностике степени анаплазии глиомы головного мозга на дооперационном этапе. // Врачебное дело.- 2005. - №8. – С. 53-56

6.  Главацкий А.Я., Лысенко С.Н., Каминский А.А., Кулик А.В. Послеоперационные внутричерепные гематомы при лечении больных с глиомами супратенториальной локализации. Диагностика и профилактика. // Межрегиональная научно-практическая конференция „Новые технологии в лечении опухолей центральной нервной системы” (Новосибирск, 17 сентября 2004 г.). С. 8-9.

7.  Главацкий А.Я., Семенова В.М., Кулик А.В., Бутрим А.И. Клинико-морфологическая оценка эффективности лечения темозоломидом глиом лобно-каллёзной локализации. Варшава.

8.  Главацкий А.Я., Хмельницкий Г.В., Каминский А.А., Лисенко С.Н., Кулик А.В. Использование резервуара Оммауа в нейроонкологии. // ІІІ съезд онко-логов и радиологов стран СНГ (25-28 мая 2004, Минск), Ч.-ІІ, С. 256.

9.  Главацкий О.Я., Олейник Г.М., Кулик А.В. Эффективность противоопухолевого препарата бротеофин у больных со злокачественными опухолями головного мозга // Сборник тезисов XII Российского национального конгресса «Человек и лекарство». – Москва. – 2005. – С.90.

10. Главацький А., Ромоданов С., Хмельницький Г., Кулик А., Бутрим А. Результаты лечения олигодендроглиом лобно-калёзной локализации //Сборник тезисов IV съезда нейрохирургов России. – Москва. – 2006.- С. 159.

11. Главацький О., Хмельницький Г., Лисенко С., Кулик О., Данчук С. Локальна хіміотерапія в комбінованому лікуванні хворих з гліомами лобово-кальозної локалізації // Укр. нейрохірург. журн. – 2006. -- №1. – С.28.

12. Главацький О.Я. Кулик О.В. Ефективність паліативних лікворошунтуючих операцій при комбінованому лікуванні хворих з гліомами лобово-кальозної локалізації.//Одеський медичний журнал.-2008.-№2.-С. 31-34.

13. Главацький О.Я. Кулик О.В. Тактика хірургічного лікування хворих з гліомою лобово-кальозної локалізації залежно від її топографо-анатомічних  варіантів //Український нейрохірургічний журнал - 2008.-№1.-С 23-25.

14. Главацький О.Я., Кулик О.В., Хмельницький Г.В., Лисенко С.М. Комбіно-ване лікування гліом лобово-кальозної локалізації // Ювілейний VIII з’їзд ВУЛТ, присвячений 15-річчю організації/ 1990-2005 рр// м. Івано-Франківськ 21-22 квітня 2005 року: Тез. доп.- К., 2005.- С. 527-528, №824.

15. Главацький О.Я., Лисенко С.М., Кулик О.В. Методи профілактики післяопераційних інтракраніальних гематом при лікуванні хворих з гліомами супратенторіальної локалізації. // (X Конгрес світової федерації українських лікарських товариств. Чернівці-Київ-Чікаго, 26-28 серпня 2004 р.), С. 323.

16. Главацький О.Я., Лисенко С.М., Кулик О.В. Після операційні ускладнення при хірургічному лікуванні хворих з гліомами супратенторіальної локалізації /аналіз структури летальності //Міжнародний неврологічний журнал – 2005.- №3.-Тез. докл. междунар. конф. «Современные вопросы и новые технологии лечения в неврологии и нейрохирургии»/ Одесса, Украина, І 3-14 октября 2005 г./. -. С. 64-65.

17. Главацький О.Я., Лисенко С.М., Кулик О.В., Данчук С.В. ТахоКомб в комплексі хірургічного лікування хворих з пухлинами головного мозку супратенторіальної локалізації // Укр. нейрохірург. журн. – 2006. -- №1. – С.124-127.

18. Главацький О.Я., Лісяний М.І., Кулик О.В. Особливості клітинного та гуморального імунітету у хворих з гліомами лобово-кальозної локалізації в доопераційному періоді//Імунологія та алергологія. – 2006. -- №2. – С. 60.

19. Главацький О.Я., Семенова В.М., Кулик О.В., Бутрім О.І. Вивчення лікувального патоморфозу гліом лобово-кальозної локалізації в комплексі комбінованого лікування темозоломідом на фоні радіотерапії.//ІХ з’їзд ВУЛТ (м. Вінниця, 10-18 травня 2007 р.): Тез.доп.-Укр.мед.вісті.-2007.-Т.7.-№ 1-2: Ювілейний вип.., присвяч.10-річчю відновлення часопису.-С. 187-188.

20. Главацький О.Я., Хмельницький Г.В.,  Лисенко С.М., Кулик О.В. Комбіноване лікування нейроонкологічних хворих із застосуванням інтерстиціальної хіміотерапії. // Науково-практична конференція з міжнародною участю „Онкологія – XXI”. Тези доповідей. Київ, 9-10 жовтня 2003 року. С. 106-107.

21. Главацький О.Я., Шамаєв М.І., Малишева Т.А., Кулик О.В. Виживання та прогностичні фактори при олігодендрогліальних пухлинах лобово-кальозної локалізації //Український медичний альманах.-2008.-№3.-С. 42-45.

22. Гордійчук В.П., Кулик О.В. Імунологічний ракурс розвитку гліом головного мозку //Шпитальна хірургія-№3.-2000.-С. 5-7.

23. Клініко-топографічна характеристика, діагностика гліом лобово-кальозної локалізації та їх хірургічне лікування/ О.Я. Главацький, О.В. Кулик, М.І. Шамаєв.- Львів: ЗУКЦ, 2008.-114 с.

24. Кулик О.В. Главацький О.Я. Хмельницький Г.В. Комбіноване лікування гліом лобово-кальозної локалізації //Матеріали IV з’їзду нейрохірургів України, м. Дніпропетровськ, 27-30 травня. 2008 р. – С. 107.

25. Кулик О.В., Лісяний М.І., Главацький О.Я.,. Зміни імунологічних показників у хворих з лобово-кальозними гліомами //Імунологія та алергологія. – 2007. -- №4. – С. 62-69.

26. Лисяный Н.И., Орлов Ю.А., Кулик А.В., Лисяный А.Н., Потапова А.И. Диагностика вирус-ассоциированных опухолей головного мозга // Український нейрохірургічний журнал - 2008.-№1.-С 27-31.

27. Маркова О.В., Главацкий А.Я., Кулик А.В. Результаты комбинированного лечения больных с глиомами головного мозга с применением противоопухо-левой аутовакцины // Специфічна імунотерапія в онкології: матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні питання специфічної імунотерапії хворих на злоякісні новоутворення», м. Умань., 2007 р. / за ред.. Ю.Я. Гріневича – К.: Здоров’я, 2008. – С. 153-159.

28. Маркова О.В., Главацкий А.Я., Кулик А.В., Мазур О.В. Иммунокорригирующее действие аутовакцины из опухолевой ткани у больных с глиомами головного мозга. // Материалы российской конференции «Комбинированное лечение опухолей головного мозга», 17-19 мая 2004 г. --  Екатеринбург. – С.68-70.

29. Ромоданов С.А., Главацький О.Я., Хмельницький Г.В., Кулик О.В. Комбіноване лікування хворих з олігодендрогліомами лобово-кальозної локалізації. //Збірник тезисів VII міжнародної конференції молодих онкологів «Сучасні проблеми  експериментальної і клінічної онкології». – Київ.- 2006.- С.71.

30. Шамаєв М.І., Главацький О.Я., Малишева Т.А., Хмельницький Г.В., Кулик О.В., Бутрим О.І. Гістобіологічні та клінічні особливості олігодендрогліом. // Матеріали ІІІ з‘їзду нейрохірургів України. Алушта, Крим, 23-25 вересня 2003 року./.-К., 2003.- С.131-132.

31. Кулик О. В., А. І. Третьякова. Оцінка інформативності нейрофізіологічних методів діагностики стану сенсомоторної системи хворих у підгострому періоді тяжкої черепно-мозкової травми. // Український нейрохірургічний журнал. - 2016. - № 1. - С. 67-72.

32.О. В. Кулик, В. Г. Ушаков, Р. М. Підгаєцький, О. В. Борзих, С. Ю. Крисько, А. О. Мумлєв. Усунення рецидивів постнекротичного дефекту шкіри над титановим імплантом в лівій лобово-скронево-тім’яній ділянці голови комбінованим методом тканинної експансії в ході нейрореабілітації пацієнтки з синдромом тривалого посткоматозного розладу свідомості.// Український нейрохірургічний журнал. - 2017. - № 4. - С. 67-77.

ТЕЗИ

ХАРКІВ 2015 - Клініко-нейрофізіологічні показники в прогнозуванні динаміки перебігу у хворих з тривалими розладами свідомості в підгострому періоді тяжкої черепно-мозкової травми. / 1.Кулик О.В., 2. Третьякова А.І.// 1. ТОВ Науково-практичний центр нейрореабілітації «Нодус»,  Бровари, 2. Відділення функціональної діагностики ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», Київ.

КИЇВ 2015 - Використання нейрофізіологічних методів діагностики в підгострому періоді тяжкої черепно-мозкової травми./ 1.Кулик О.В., 2. Третьякова А.І.// 1. ТОВ Науково-практичний центр нейрореабілітації «Нодус»,  Бровари, 2. Відділення функціональної діагностики ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», Київ.

ПИТЕР 2015 - Нейрофизиологические возможности оценки тяжести состояния пациентов в подостром периоде тяжелой черепно-мозговой травмы./1.Чеботарева Л.Л., 1.Третьякова А.И., 2.Кулик А.В.//1.Отделение функциональной диагностики ГУ«Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН Украины», Киев, Украина; 2. ООО «Научно-практический центр нейрореабилитации «Нодус», Бровары, Украина


УЧАСНИК ПРЕСТИЖНИХ МІЖНАРОДНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, З’ЇЗДІВ І КОНГРЕСІВ:

VII Міжнародний медичний конгрес "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров`я України". Доповідь на науково-практичній конференції "Сучасні технології реабілітаційної медицини". 25-27 квітня 2018, м. Київ, Україна.

7-th European teaching course of neurorehabilitation. RoNeuro Brain Days, June 30-July 2, 2017, Eforie Nord, Romania.

Международная научно-практическая конференция по нейрореабилитации в нейрохирургии 13-15 сентября 2012, г. Казань Россия.

Міжнародний медичний конгрес: впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я, 25-27 вересня 2012, м. Київ, Україна.

Науково-практична конференція «Досягнення нейрохірургії останнього десятиріччя». 26-27 вересня 2012, м. Київ, Україна.

VII Міжнародна конференція молодих онкологів. 2-3 лютого 2006, м. Київ, Україна.

XI З'їзд онкологів України. 29 травня - 2 червня 2006 м. Судак, АР Крим, Україна.

IV Конгрес Української Асоціації терапевтичної радіології та радіаційної онкології, 27-29 вересня 2005, м. Алушта, АР Крим, Україна. 

II Съезд онкологов и радиологов СНГ. 25-28 мая 2004 г. Минск, Беларусь.

Донині в Нодусі діє Благодійний проект реабілітаційного лікування поранених в зоні АТО військовослужбовців та добровольців